Pamje e shpejtë e iTunes Store
Përdorimi i iTunes Store për të shtuar muzikë, filma dhe shfaqje televizive në iPhone. Shënim:…

Shfletimi ose kërkimi
Shfletimi sipas zhanrit: Prekni një prej kategorive (Music, Movies ose TV Shows). Prekni Genres për…

Blerja, marrja me qira ose blera me kuponë
Prekni çmimin e një artikulli (ose prekni Free) dhe më pas prekni sërish për ta…

Cilësimet e iTunes Store
Për të vendosur opsionet për iTunes Store, shkoni te Settings > iTunes & App Store.…