Prekni çmimin e një artikulli (ose prekni Free) dhe më pas prekni sërish për ta blerë. Nëse shikoni butoni i shkarkimit nga iCloud në vend të çmimit, ju e keni blerë tashmë artikullin dhe mund ta shkarkoni sërish pa pagesë.

  • Përdorni një kartë ose kod dhurate: Prekni një kategori (si p.sh. Music), lëvizni në fund dhe më pas prekni Redeem. Për të dërguar një dhuratë, shikoni artikullin që dëshironi të dhuroni, më pas prekni butoni i veprimit dhe Gift.

  • Shikimi i progresit të një shkarkimi: Prekni More, pastaj prekni Downloads.

  • Keni blerë diçka në një pajisje tjetër? Shkoni te Settings > iTunes & App Store për të konfiguruar shkarkimet automatike në iPhone. Për të parë muzikën, filmat dhe shfaqjet televizive që keni blerë, te iTunes Store, prekni More, më pas prekni Purchased.

  • Shikimi i filmave me qira: Në disa zona, ju mund të merrni filma me qira. Keni 30 ditë kohë për të filluar shikimin e një filmi me qira. Pasi filloni ta shikoni, ju mund ta luani sa herë të dëshironi brenda kohës së caktuar (24 orë brenda iTunes Store në SHBA; 48 orë në vende të tjera). Pasi të përfundojë koha, filmi fshihet. Filmat e marrë me qira nuk mund të transferohen në pajisje të tjera, megjithatë mund të përdorni AirPlay dhe Apple TV për të parë një film me qira në televizorin tuaj.