Për të vendosur opsionet për iTunes Store, shkoni te Settings > iTunes & App Store. Ju mund të:

  • Shikoni ose modifikoni llogarinë tuaj: Prekni Apple ID tuaj, më pas prekni View Apple ID. Për të ndryshuar fjalëkalimin tuaj prekni fushën Apple ID.

  • Hyrja me një tjetër ID Apple: Prekni emrin e llogarisë suaj, më pas prekni Sign Out. Më pas mund të vendosni një Apple ID tjetër.

  • Aktivizimi iTunes Match: Nëse jeni pajtues, prekni iTunes Match në mënyrë që të hyni te muzika juaj në iPhone nga kudo.

  • Çaktivizimi i shkarkimeve automatike: Prekni Music, Books ose Updates. Përmbajtja përditësohet automatikisht me anë të Wi-Fi, përveçse nëse e çaktivizoni opsionin te Automatic Downloads.

  • Shkarkimi i blerjeve përmes rrjetit celular: Aktivizoni Use Cellular Data. Shkarkimi i blerjeve dhe përdorimi i iTunes Match përmes rrjetit celular mund të sjellë shpenzime nga operatori celular.