Përdorimi i iTunes Store për të shtuar muzikë, filma dhe shfaqje televizive në iPhone.

Ekrani i shfletimit me të dhëna rreth artikujve të promovuar. Butoni Genre ndodhet në këndin majtas lart. Butonat Featured dhe Charts ndodhen në mes lart, dhe në të djathtë lart ndodhet një ikonë History. Përgjatë pjesës së poshtme, nga e majta në të djathtë, ndodhen skedat Music, Movies, TV Shows, Search dhe More.

Shënim: Ju nevojitet një lidhje me internetin dhe një ID Apple për të përdorur iTunes Store. iTunes Store nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat.