Shkrimi i mesazheve
Futja e një fotoje apo videoje: Prekni pikën e futjes. Prekni shigjetat për të parë…

Hidhini një sy
Shikimi i një para-afishimi më të gjatë: Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars >…

Përfundimi i një mesazhi më vonë
Ruajeni, mos e dërgoni: Nëse po shkruani një mesazh dhe dëshironi ta përfundoni më vonë,…

Shikimi i mesazheve të rëndësishme
Grumbullimi i mesazheve të rëndësishme: Shtoni persona të rëndësishëm në listën e VIP-ave, dhe mesazhet…

Bashkëngjitjet
Ruajtja e një fotoje ose videoje në Camera Roll: Prekni dhe mbani prekur foton ose…

Puna me disa mesazhe
Fshirja, zhvendosja ose shënimi i disa mesazheve: Kur shikoni një listë mesazhesh, prekni Edit. Zgjidhni…

Shikimi dhe ruajtja e adresave
Shikimi se kush e ka marrë mesazhin: Kur shikoni mesazhin, prekni More në fushën To.…

Printimi i mesazheve
Printimi i një mesazhi: Prekni dhe më pas prekni Print. Printimi i një bashkëngjitjeje ose…

Cilësimet e postës
Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars, ku mund të kryeni si më poshtë: Krijimi…