Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars, ku mund të kryeni si më poshtë:

  • Krijimi i një nënshkrimi të ndryshëm poste për çdo llogari

  • Shtimi i llogarive të emailit

  • Vendosja në Bcc e vetes tuaj në çdo mesazh që dërgoni

  • Aktivizimi i Organize by Thread për të grupuar së bashku mesazhet e ngjashme

  • Çaktivizimi i konfirmimit për fshirjen e një mesazhi

  • Çaktivizimi i dërgimit të detyrueshëm të mesazheve të reja, për të kursyer baterinë

  • Çaktivizimi i përkohshëm i një llogarie