Një paraafishim mesazhi me 5 radhë.
  • Shikimi i një para-afishimi më të gjatë: Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars > Preview. Ju mund të tregoni deri në pesë rreshta.

  • A është për mua mesazhi? Aktivizoni Settings > Mail, Contacts, Calendars > Show To/Cc Label. Nëse etiketa thotë Cc në vend të To, atëherë ju keni marrë vetëm një kopje të mesazhit. Ju mund të përdorni gjithashtu kutinë postare To/Cc, e cila grumbullon të gjithë postën që ju drejtohet juve. Për ta shfaqur ose fshehur atë, rrëshqisni në të djathtë, (ose prekni Mailboxes), më pas prekni Edit.