një listë e mesazheve draft
  • Ruajeni, mos e dërgoni: Nëse po shkruani një mesazh dhe dëshironi ta përfundoni më vonë, prekni Cancel, më pas prekni Save Draft.

  • Përfundimi i një drafti të ruajtur: Prekni dhe mbani prekur Compose. Merrni një draft nga lista, më pas përfundojeni dhe dërgojeni ose ruajeni sërish si draft.

  • Tregoni mesazhet e drafteve nga të gjitha llogaritë tuaja. Gjatë kohës që shikoni listën e Mailboxes, prekni Edit, prekni Add Mailbox, më pas aktivizoni kutinë postare All Drafts.

  • Fshirja e një drafti: Në listën Drafts, rrëshqisni majtas përgjatë një drafti, më pas prekni Delete.