• Printimi i një mesazhi: Prekni butoni i përgjigjes dhe më pas prekni Print.

  • Printimi i një bashkëngjitjeje ose fotografie: Prekeni për ta parë, më pas prekni butoni i përgjigjes dhe zgjidhni Print.

Shikoni AirPrint.