Ekrani Sender i një dërguesi, i cili shfaqet kur prekni fushën To në një mesazh. Tregon Sender, emailin e Sender, dhe opsionet Add to VIP, Create New Contact, dhe Add to Existing Contact.
  • Shikimi se kush e ka marrë mesazhin: Kur shikoni mesazhin, prekni More në fushën To.

  • Shtimi i dikujt te Contacts ose bërja e tyre VIP: Prekni emrin e personit ose adresën e emailit.