Gjetja e vendeve
PARALAJMËRIM: Për informacion të rëndësishëm mbi navigimin e sigurt dhe shmangien e shpërqendrimit gjatë drejtimit…

Për të marrë më tepër informacion
Marrja e informacionit për një vendndodhje: Prekni një pineskë për të shfaqur banerin, më pas…

Marrja e orientimeve
Marrja e drejtimeve për makinën: Prekni , prekni , vendosni vendndodhjet e nisjes dhe përfundimit,…

3D dhe Flyover
Në iPhone 4s ose version të mëvonshëm, ju mund të shikoni pamje tredimensionale dhe madje mund…

Cilësimet e Maps
Shkoni te Settings > Map. Cilësimet përfshijnë: Volumi i navigimit me zë (iPhone 4s ose…