Shkoni te Settings > Map. Cilësimet përfshijnë:

  • Volumi i navigimit me zë (iPhone 4s ose version më i ri)

  • Distancat në milje ose kilometra

  • Etiketimet e hartës shfaqen në gjuhën e përcaktuar në Settings > General > International > Language

  • Drejtimet e preferuara me makinë ose ecje