PARALAJMËRIM: Për informacion të rëndësishëm mbi navigimin e sigurt dhe shmangien e shpërqendrimit gjatë drejtimit të automjetit, shikoni Informacion i rëndësishëm për sigurinë.

Pamje e Maps që tregon një vendndodhje (e treguar me një pineskë të kuqe). Mbi pineskë ndodhet një baner, me drejtime të shpejta për makinë në të majtë, emrin e vendndodhjes dhe yllin e vlerësimit Yelp dhe numrin e kritikave dhe butonin More Info në të djathtë. Në krye ndodhen butoni Get directions në të majtë, fusha e kërkimit në qendër dhe butoni i faqeshënuesit në të djathtë. Përgjatë fundit ndodhen butonat e gjurmimit, pamjes 3D, drejtimeve, ndarjes dhe cilësimeve.

E rëndësishme: Aplikacionet e hartave, Flyover dhe aplikacioneve të bazuara te vendndodhja varen nga shërbimet e të dhënave. Këto shërbime të dhënash janë subjekt ndryshimi dhe mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha zonat, duke bërë që hartat, Flyover ose informacioni i bazuar te vendndodhja të mos jetë i disponueshëm, të jetë i pasaktë ose jo i plotë. Disa veçori të Maps kërkojnë Location Services. Shikoni Privacy.

Lëvizni nëpër Maps duke zvarritur ekranin. Për t'u drejtuar në drejtim tjetër, rrotulloni me dy gishta. Për t'u kthyer drejt veriut, prekni busullën ikona e busullës në qoshen e djathtë lart.

  • Zmadhimi ose zvogëlimi: Prekni dy herë me një gisht për të zmadhuar, dhe prekni me dy gishta për të zvogëluar, ose thjesht bashkoni dhe largoni gishtat. Gjatë zmadhimit në anën e majtë të sipërme shfaqet vizorja. Për të ndryshuar mënyrën si shfaqet distanca (milje apo kilometra), shkoni te Settings > Maps.

Ju mund të kërkoni një vendndodhje në shumë mënyra të ndryshme:

  • Kryqëzim (“8th and market”)

  • Zonë (“greenwich village”)

  • Pikë referimi (“guggenheim”)

  • Kod postar

  • Biznes (“kinema,” “restorante san francisco ca,” “apple inc new york”)

Ose nëse Maps supozon se ku jeni drejtuar gjatë kohës që vendosni një kërkim, prekni atë vendndodhje në listën poshtë fushës së kërkimit.

  • Gjetja e vendndodhjes së një kontakti ose të një kërkimi të shënuar ose të fundit: Prekni butoni i faqeshënuesit.

  • Zgjedhja e pamjes: Prekni butoni Settings, më pas zgjidhni Standard, Hybrid ose Satellite.

  • Shënimi i një vendndodhjeje manualisht: Prekni dhe mbani prekur hartën derisa të shfaqet pineska.