SMS, MMS dhe iMessages
Messages ju lejon të shkëmbeni mesazhe teksti me pajisje të tjera për SMS dhe MMS…

Dërgimi dhe marrja e mesazheve
Nisja e një bisede me tekst: Prekni , më pas vendosni një numër telefoni ose…

Menaxhimi i bisedave
Bisedat ruhen në listën e mesazheve. Një pikë blu tregon mesazhet e palexuara. Prekni një…

Ndarja e fotove, videove dhe më shumë
Me iMessage ose MMS, ju mund të dërgoni dhe merrni foto, video dhe të dërgoni…

Cilësimet e Messages
Shkoni te Settings > Messages për të vendosur opsionet për Messages, duke përfshirë: Aktivizimin ose…