Bisedat ruhen në listën e mesazheve. Një pikë blu tregon mesazhet e palexuara. Prekni një bisedë për ta parë ose për ta vazhduar.

Lista e bisedave. Butoni Edit ndodhet lart majtas, dhe butoni Compose ndodhet lart djathtas.
  • Shikimi listës Messages: Rrëshqisni djathtas.

  • Pasimi i një mesazhi: Prekni dhe mbani prekur një mesazh ose bashkëngjitje, prekni More, zgjidhni artikuj shtesë nëse dëshironi, më pas prekni butoni i paravajtjes.

  • Fshirja e një mesazhi: Prekni dhe mbani prekur një mesazh ose bashkëngjitje, prekni More, zgjidhni më shumë artikuj nëse dëshironi, më pas prekni butoni i fshirjes. Për të fshirë të gjithë tekstin dhe bashkëngjitjet pa e fshirë bisedën, prekni Delete All.

  • Fshirja e një bisede: Në listën Messages, rrëshqitni bisedën nga e djathta në të majtë dhe më pas prekni Delete.

  • Kërkimi i bisedave: Te lista Messages, prekni në krye të ekranit për të shfaqur fushën e kërkimit, pastaj vendosni tekstin për të cilin po kërkoni. Gjithashtu mund të kërkoni biseda nga ekrani Home. Shikoni Kërkimi.