Me iMessage ose MMS, ju mund të dërgoni dhe merrni foto, video dhe të dërgoni vendndodhje, informacion kontakti dhe memo zanore. Kufiri për madhësinë e bashkëngjitjeve përcaktohet nga operatori juaj i shërbimit—nëse është e nevojshme iPhone mund të ngjeshë bashkëngjitje fotosh dhe videosh.

  • Dërgimi i një fotoje ose videoje: Prekni butoni i bashkëngjitjes së imazhit. Ju mund të zgjidhni një foto ose video ekzistuese në iPhone, ose të nxirrni një të re.

  • Shikimi i fotove apo videove në pamje të plotë: Prekni foton ose videon. Për të parë foto dhe video të tjera në bisedë, prekni butoni i listës. Prekni butoni prapa për t'u kthyer te biseda.

  • Dërgimi i artikujve nga një aplikacion tjetër: Në aplikacionet e tjera, prekni Share ose butoni i veprimit, më pas prekni Message.

  • Ndarja, ruajtja ose printimi i një bashkëngjitjeje: Prekni bashkëngjitjen, më pas prekni butoni i veprimit.

  • Kopjimi i një fotoje ose videoje: Prekni dhe mbani prekur bashkëngjitjen, pastaj prekni Copy.

  • Shtimi i dikujt te kontaktet: Nga një bisedë, prekni Contact, më pas prekni Create New Contact.

  • Ruajtja e informacionit të kontaktit: Prekni Contact në krye të ekranit, prekni butoni i informacionit, më pas prekni Create New Contact ose Add to Existing Contact.