Një listë leximi Genius është një koleksion këngësh nga biblioteka juaj që shkojnë së bashku. Genius është një shërbim falas, por kërkon ID të Apple.

Një Genius Mix është një përzgjedhje këngësh të të njëjtit zhanër muzikor, e rikrijuar nga biblioteka juaj sa herë që dëgjoni miksin.

  • Përdorimi i Genius: Aktivizoni Genius në iTunes në kompjuterin tuaj dhe më pas sinkronizoni iPhone me iTunes. Genius Mixes sinkronizohen automatikisht, përveçse kur e menaxhoni muzikën tuaj manualisht. Ju mund të sinkronizoni listat e leximit Genius.

  • Shfletimi dhe luajtja e Genius Mixes: Prekni Genius (në fillim prekni More, nëse Genius nuk duket). Rrëshqitni majtas ose djathtas për të hapur miksimet e tjera. Për të luajtur një miks, prekni butoni i luajtjes.

  • Krijimi i listave të leximit Genius: Shikoni Playlists dhe më pas prekni Genius Playlist dhe zgjidhni një këngë. Ose nga ekrani Now Playing, prekni Create, më pas prekni Genius Playlist.

  • Zëvendësimi i i listës së leximit duke përdorur këngë tjetër:  Prekni New dhe zgjidhni një këngë.

  • Rifreskoni listën e leximit:  Prekni Refresh.

  • Ruani listën e leximit:  Prekni Save. Lista e leximit ruhet me titullin e këngës që zgjodhët dhe shënohet me butoni Genius.

Listat e leximit Genius të krijuara në iPhone kopjohen në kompjuter kur sinkronizoheni me iTunes.

Shënim: Pas sinkronizmit të listës së leximit Genius me iTunes, nuk mund ta hiqni atë drejtpërdrejt nga iPhone. Përdorni iTunes për të redaktuar emrin e listës së leximit, për të ndaluar sinkronizimin ose për ta fshirë listën.

  • Fshirja e listës së ruajtur të leximit Genius: Prekni listën e leximit Genius, pastaj prekni Delete.