iTunes Match ruan bibliotekën tuaj muzikore në iCloud—përfshirë edhe këngë të importuara nga CD—dhe ju lejon të luani koleksionin tuaj kudo dhe kurdoherë, në iPhone dhe pajisje të tjera dhe kompjuterë iOS. iTunes Match ofrohet si pajtim me pagesë. iTunes Match ju lejon gjithashtu të dëgjoni iTunes Radio pa reklama (shikoni iTunes Radio). iTunes Match ofrohet si abonim me pagesë.

Shënim: iTunes Match mund të mos jetë i disponueshëm në të gjitha zonat. Shihni support.apple.com/kb/HT5085.

  • Pajtimi në iTunes Match në iTunes në kompjuterin tuaj: Zgjidhni Store > Turn On iTunes Match dhe më pas klikoni butonin Subscribe.

Pasi të pajtoheni, iTunes shton muzikën, listat e leximit dhe Genius Mixes në iCloud. Për më shumë informacion, shihni www.apple.com/itunes/itunes-match.

  • Aktivizimi iTunes Match: Shkoni te Settings > Music. Aktivizimi i iTunes Match heq muzikën e sinkronizuar nga iPhone.

Shënim: Mund të aplikohen tarifa celulare nëse iTunes Store është i aktivizuar në seksionin “Use Cellular Data For” te Settings > Cellular. Shikoni Informacioni i përdorimit.

Këngët shkarkohen në iPhone kur i luani ato. Mund të shkarkoni gjithashtu këngë dhe albume manualisht, ndërsa shfletoni prekni butoni iCloud.

Shënim: Kur aktivizohet iTunes Match, muzika e shkarkuar hiqet automatikisht nga iPhone nëse nevojitet hapësirë, duke filluar me këngët më të vjetra dhe më pak të luajtura. Pranë këngëve dhe albumeve të hequra shfaqet një ikonë iCloud (butoni iCloud), që tregon se këngët dhe albumet janë ende të disponueshme përmes iCloud, por jo të ruajtura lokalisht në iPhone.

  • Heqja e një kënge të shkarkuar: Rrëshqisni majtas, më pas prekni Delete.

  • Shfaqja vetëm e muzikës që është shkarkuar nga iCloud: Shkoni te Settings > Music, më pas çaktivizoni Show All Music.

  • Heqja e iPhone nga lista juaj e pajisjeve tuaja “iTunes in the Cloud”: Në iTunes në kompjuterin tuaj, zgjidhni Store > View Account. Hyni në llogari, më pas klikoni Manage Devices në seksionin “iTunes in the Cloud”.