Kontrollet dhe informacioni për librat audio shfaqen në ekranin Now Playing kur filloni luajtjen.

Kontrollet e librit audio me shiritin e kohëmatjes në krye, titullin e librit dhe autorin. Kontrollet e riprodhimit përfshijnë përsëritjen e 15 sekondave të mëparshme dhe kapërcimin e 15 sekondave, si edhe një kohëmatës me një kokë luajtjeje. Në këndin e djathtë poshtë ndodhet butoni i shpejtësisë së riprodhimit.