Merrni muzikë dhe përmbajtje tjetër audio në iPhone në mënyrat e mëposhtme:

  • Blerja dhe shkarkimi nga iTunes Store:  Te Music, prekni Store. Shikoni Pamje e shpejtë e iTunes Store.

  • iTunes në iCloud:  Kur hyni në iTunes Store, të gjitha blerjet tuaja të mëparshme shfaqen automatikisht te Music. Shikoni iCloud.

  • Sinkronizimi i përmbajtjes me iTunes në kompjuterin tuaj:  Shikoni Sinkronizohuni me iTunes.

  • Përdorimi iTunes Match për të aksesuar bibliotekën tuaj muzikore në iCloud:  Shikoni iTunes Match.