• Shfletimi i muzikës sipas listës së leximit, artistit apo një kategorie tjetër: Për opsione të tjera shfletimi, prekni More. Prekni një këngë për ta luajtur.

Ju mund të dëgjoni audio nga altoparlanti i integruar, nga kufjet e lidhura me folenë e kufjeve ose nga kufjet stereo me valë Bluetooth të çiftuara me iPhone. Nëse bashkohen ose çiftohen kufjet, nuk del asnjë tingull nga altoparlanti.

Lista e albumeve. Butoni More dhe butoni Now Playing janë në këndet e sipërme. Prekni një album për ta dëgjuar atë. Prekni butonin More për të parë opsionet shtesë të shfletimit.
  • Jeni lodhur duke prekur More? Për të risistemuar butonat, prekni More, më pas prekni Edit dhe zvarritni një buton mbi atë që dëshironi të zëvendësoni.

Ekrani Now Playing ofron kontrolle riprodhimi dhe ju tregon se çfarë po luani.

Ekrani Now Playing. Butoni Back në këndin majtas lart; butoni Track List në këndin djathtas lart. Poshtë kopertinës së albumit ndodhet shiriti i kohëmatjes me kokën e luajtjes. Emri i këngës dhe albumi shfaqen poshtë saj. Kontrollet e riprodhimit ndodhen poshtë. Në fund ndodhen butonat Repeat, Create dhe Shuffle. Prekni butonin Create për të krijuar një Genius Playlist ose stacion iTunes Radio.
  • Shfaqja e tekstit të këngës: Nëse keni shtuar tekstin te kënga, prekni kopertinën e albumit për ta parë. Për të shtuar tekstin, përdorni dritaren Info të këngës në iTunes në kompjuterin tuaj, më pas sinkronizoni këngën me iPhone. (Teksti nuk mbështetet nga iTunes Match.)

  • Kalimi në një pikë çfarëdo të këngës: Zvarrisni kokën e luajtjes. Ngadalësoni shpejtësinë e shiritit të kohëmatësit duke rrëshqitur gishtin poshtë në ekran.

  • Përzierja: Prekni Shuffle në ekranin Now Playing për të luajtur këngët tuaja sipas një rendi të rastësishëm.

  • Shikimi i të gjitha pjesëve nga albumi që përmban këngën aktuale: Prekni butoni i listës së këngëve. Për të luajtur një pjesë, prekni mbi të.

Një pjesë e ekranit Track List duke shfaqur këngët e kopertinës së albumit aktual. Prekni butonin Rating për të vlerësuar këngën për krijimin e listave inteligjente të luajtjes në iTunes. Prekni Done për t'u kthyer në ekranin Now Playing.
  • Kërkimi i muzikës: Gjatë shfletimit, prekni shiritin e gjendjes për të shfaqur fushën e kërkimit në krye të ekranit dhe më pas shkruani tekstin e kërkimit. Gjithashtu mund të kërkoni përmbajtje audio nga ekrani Home. Shikoni Kërkimi.

  • Vlerësimi i këngës për lista leximi inteligjente në iTunes: Prekni ekranin për të shfaqur pikat e vlerësimit, më pas prekni një pikë për të caktuar një vlerësim.

  • Marrja e kontrolleve të audios nga ekrani Lock ose gjatë përdorimit të një aplikacioni tjetër: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center. Shikoni Control Center.

Kontrollet e riprodhimit të audios Control Center. Mbi komandat e riprodhimit shfaqen një shirit kohëmatjeje dhe koka e luajtjes sipër, dhe kënga dhe albumi i këngës që luhet aktualisht. Kontrolli i volumit shfaqet në fund.
  • Luajtja e muzikës në altoparlantët AirPlay ose Apple TV: Rrëshqitni lart nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas prekni butoni AirPlay. Shikoni AirPlay.