Ju mund të përdorni Siri (iPhone 4s ose version më i ri) ose Voice Control për të kontrolluar luajtjen e muzikës. Shikoni Bërja e kërkesave dhe Programi Voice Control.

  • Përdorimi i Siri ose Voice Control: Shtypni dhe mbani shtypur butonin Home.

  • Luajtja ose vendosja e muzikës në pauzë:  Thoni “play” ose “play music”. Për të vendosur në pauzë, thoni “pause,” “pause music,” ose “stop.” Mund të thoni dhe “next song” ose “previous song”.

  • Luajtja e albumit, e artistit ose e listës së leximit:  Thoni “play” dhe më pas thoni “album”, “artist” ose “playlist” dhe emrin.

  • Përzierja e listës aktuale të leximit:  Thoni “shuffle”.

  • Zbuloni më tepër rreth këngës që po luhet:  Thoni “what’s playing”, “who sings this song” ose “who is this song by”.

  • Përdorimi i Genius për të luajtur këngë të ngjashme:  Thoni “Genius” ose “play more songs like this”.