Shkoni te Settings > Nike + iPod, ku mund të kalibroni cilësimet për:

  • Kënga energjike

  • Zëri i përdorur për të thënë rezultatet

  • Njësitë e distancës

  • Pesha juaj

  • Bllokimi i orientimit të ekranit