Në mes poshtë ekranit të stërvitjes ndodhen dy butonat për kalibrim, kalibrimi për vrapimin dhe poshtë tij kalibrimi për ecjen.

Nike + iPod grumbullon të dhënat stërvitore nga një sensor me valë (i cili shitet veçmas) të cilin ju ia bashkëngjisni këpucës. Përpara se ta përdorni atë për herë të parë, ju nevojitet të lidhni sensorin tuaj me iPhone.

  • Atlete, të prezantoj iPhone. Për të lidhur sensorin me iPhone, bashkëngjitjani sensorin atletes suaj, më pas shkoni te Settings > Nike + iPod > Sensor.

  • Duhet saktësi: Për të kalibruar Nike + iPod, regjistroni një stërvitje gjatë një distance të njohur prej të paktën një çerek miljeje (400 metra). Më pas, pasi prekni End Workout, prekni Calibrate në ekranin tuaj të përmbledhjes stërvitore dhe vendosni distancën aktuale që keni përshkuar.

  • Provoni sërish.  Për të rivendosur kalibrimin e parazgjedhur, shkoni te Settings > Nike + iPod.