Me një sensor Nike + iPod (shitet veçan), aplikacioni Nike + iPod ofron përgjigje me zë për shpejtësinë, distancën, kohën e kaluar dhe kaloritë e harxhuara gjatë një vrapimi ose ecjeje.

Aplikacioni Nike + iPod nuk shfaqet në ekranin Home derisa ta aktivizoni.

  • Aktivizimi i Nike + iPod: Shkoni te Settings > Nike + iPod.

Për të filluar, zgjidhni llojin e stërvitjes. Duke u nisur nga lart, është Basic, stërvitja e pakufizuar; stërvitja e kufizuar në kohë; elementi Distance i stërvitjes dhe elementi Calorie. Në mes poshtë ekranit ndodhen dy butonat për kalibrim, kalibrimi për vrapimin dhe kalibrimi për ecjen. Përgjatë fundit të ekranit ndodhen tre butona: Workouts, My Workouts dhe History.