Disponohen katër lloje stërvitjeje. Duke u nisur nga lart, është Basic, stërvitja e pakufizuar; stërvitja e kufizuar në kohë; elementi Distance i stërvitjes dhe elementi Calorie.
  • Nisu! Për të nisur një stërvitje, prekni Workouts, dhe zgjidhni një seancë stërvitore.

  • Bërja e një pushimi: Nëse ju nevojitet të ndaloni për një moment, merrni iPhone dhe prekni butoni i pauzës në ekranin Lock. Prekni butoni i luajtjes kur të jeni gati për të vazhduar.

  • Përfundimi: Për të përfunduar stërvitjen, zgjoni iPhone, prekni butoni i pauzës, më pas prekni End Workout.

  • Postimi: Dërgoni rezultatin e stërvitjes te nikeplus.com. Hapni Nike + iPod, prekni History, më pas prekni “Send to Nike+.” (Duhet të jeni të lidhur me internetin).

  • Progres! Rishikimi i progresit në nikeplus.com: Hapni Safari, hyni në llogarinë tuaj në nikeplus.com, më pas ndiqni udhëzimet në ekran.