Pamje e shpejtë e Notes
Shkruani shënime në iPhone dhe iCloud i bën ato automatikisht të disponueshme në pajisjet e…

Përdorimi i shënimeve në shumë llogari
Ndarja e shënimeve me llogaritë e tjera: Ju mund të ndani shënime me llogari të…