Shkruani shënime në iPhone dhe iCloud i bën ato automatikisht të disponueshme në pajisjet e tjera iOS dhe kompjuterët tuaj Mac. Ju gjithashtu mund të lexoni dhe të krijoni shënime në llogaritë e tjera, siç janë Gmail ose Yahoo!.

Prekni trupin e shënimit për ta redaktuar. Prekni butonin e krijimit për të krijuar një shënim të ri. Prekni butonin e ndarjes për të përdorur AirDrop, Messages, ose Mail për të ndarë mesazhin. Prekni butonin e kthimit për t'u kthyer te lista e shënimeve.
  • Shikimi i shënimeve në pajisje të tjera. Nëse përdorni një adresë emaili icloud.com, me.com ose mac.com për iCloud, shkoni te Settings > iCloud dhe aktivizoni Notes. Nëse përdorni një llogari Gmail ose një llogari tjetër IMAP për iCloud, shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars dhe aktivizoni Notes për atë llogari. Shënimet tuaja shfaqen në pajisjet tuaja të tjera iOS dhe kompjuterët Mac që përdorin të njëjtën ID Apple.

  • Fshirja e një shënimi: Rrëshqisni majtas mbi shënimin në listën e shënimeve.

  • Kërkimi për një shënim: Lëvizni në krye të listës së shënimeve (ose prekni pjesën e sipërme të ekranit) për të zbuluar fushën e kërkimit, më pas prekni fushën dhe shkruani atë që kërkoni. Ju mund të kërkoni gjithashtu shënime nga ekrani Home—thjesht zvarrisni poshtë në mes të ekranit.

  • Ndarja ose printimi: Prekni butoni i ndarjes në fund të shënimit. Ju mund të ndani përmes Messages, Mail ose AirDrop (iPhone 5 ose version më i ri).