• Ndarja e shënimeve me llogaritë e tjera: Ju mund të ndani shënime me llogari të tjera si Google, Yahoo! ose AOL. Shkoni te Settings > Mail, Contacts, Calendars dhe aktivizoni Notes për llogarinë. Për të krijuar një shënim në një llogari specifike, prekni Accounts në krye të listës së shënimeve, zgjidhni llogarinë, më pas prekni New. Shënimet që krijoni në llogari në iPhone shfaqen në dosjen e shënimeve të llogarisë.

  • Zgjedhja e llogarisë së parazgjedhur për shënimet e reja: Shkoni te Settings > Notes.

  • Shikimi i të gjitha shënimeve në një llogari: Prekni Accounts në krye të një liste shënimesh, më pas zgjidhni llogarinë.