Kur nuk e përdorni iPhone, shtypni butonin Gjumë/Zgjim për të kyçur iPhone. Kyçja e iPhone e vendos ekranin në fjetje, kursen baterinë dhe nuk lejon që të ndodhë diçka nëse prekni ekranin. Ju mund të vazhdoni të merrni telefonata, thirrje FaceTime, mesazhe teksti, alarme dhe njoftime. Gjithashtu mund të dëgjoni muzikë dhe të rregulloni volumin.

Pjesa e sipërme e iPhone me një pamje nga afër të butonit Gjumë/Zgjim.

iPhone bllokohet automatikisht nëse nuk e prekni ekranin për afro një minutë. Për të rregulluar kohën shkoni te Settings > General > Auto-Lock.

  • Ndezja e iPhone: Shtypni dhe mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim derisa të shfaqet logoja e Apple.

  • Zhbllokimi i iPhone: Shtypni butonin Gjumë/Zgjim ose butonin Home, më pas zvarritni rrëshqitësin.

  • Fikja e iPhone: Shtypni dhe mbani shtypur butonin Gjumë/Zgjim derisa të shfaqet rrëshqitësi, më pas zvarrisni rrëshqitësin.

Për më shumë siguri, mund të kërkoni një fjalëkalim për të zhbllokuar iPhone. Shkoni te Settings > Touch ID & Passcode (iPhone 5s) ose Settings > Passcode (modelet e tjera). Shikoni Përdorimi i një kodi me mbrojtjen e të dhënave.