Vetëm pak gjeste të thjeshta, prekje, zvarritje, rrëshqitje dhe bashkim gishtash/zgjerim, janë gjithçka që ju nevojiten për të iPhone dhe aplikacionet e tij.

Duart që tregojnë gjestin e prekjes me një gisht, gjestin e zvarritjes me gisht duke lëvizur lart dhe poshtë por pa e ngritur nga sipërfaqja, gjesti i rrëshqitjes, ku gishti lëviz lart dhe ngrihet dhe gjesti i bashkimit dhe largimit të gishtave ku dy gishtat afrohen ose largohen nga njëri-tjetri në ekranin Multi-Touch.