Ikonat në shiritin e gjendjes në krye të ekranit japin informacion rreth iPhone:

Ikona e gjendjes

Çfarë do të thotë

ikona e statusit të fuqisë së sinjalit celular (pesë pika)

Sinjal celulari

Ndodheni në rrezen e një rrjeti celular dhe mund të kryeni e të merrni thirrje. Nëse nuk ka sinjal, shfaqet “No service”.

ikona e statusit të regjimit AirPlane

Modalitet avioni

Modaliteti i avionit është i aktivizuar, ju nuk mund të kryeni thirrje, dhe funksionet e tjera me valë mund të jenë çaktivizuar. Shikoni Udhëtimi me iPhone.

ikona e statusit LTE

LTE

Disponohet rrjeti LTE i operatorit tuaj dhe iPhone mund të lidhet me internetin me anë të atij rrjeti. (iPhone 5 ose version i mëvonshëm. Nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat.) Shikoni Cilësimet e Cellular.

ikona e statusit 4G

UMTS

Disponohet rrjeti 4G UMTS (GSM) ose LTE i operatorit tuaj (në varësi të operatorit) dhe iPhone mund të lidhet me internetin me anë të atij rrjeti. (iPhone 4s ose version i mëvonshëm. Nuk është i disponueshëm në të gjitha zonat.) Shikoni Cilësimet e Cellular.

ikona e statusit 3G

UMTS/EV-DO

Disponohet rrjeti 3G UMTS (GSM) ose EV-DO (CDMA) dhe iPhone mund të lidhet me internetin me anë të atij rrjeti. Shikoni Cilësimet e Cellular.

ikona e statusit EDGE (një "E")

EDGE

Disponohet rrjeti EDGE (GSM) i operatorit tuaj dhe iPhone mund të lidhet me internetin me anë të atij rrjeti. Shikoni Cilësimet e Cellular.

ikona e statusit GPRS

GPRS/1xRTT

Disponohet rrjeti GPRS (GSM) ose 1xRTT (CDMA) dhe iPhone mund të lidhet me Internetin brenda atij rrjeti. Shikoni Cilësimet e Cellular.

ikona e statusit Wi-Fi

Wi-Fi

iPhone është lidhur me internetin nëpërmjet një rrjeti Wi-Fi. Shikoni Lidhja me Wi-Fi.

ikona e statusit Do not disturb

Do Not Disturb

Është aktivizuar “Do Not Disturb”. Shikoni Do Not Disturb.

ikona e statusit Personal Hotspot

Personal Hotspot

iPhone ofron një Personal Hotspot për një pajisje tjetër. Shikoni Personal Hotspot.

ikona e statusit të sinkronizimit Wi-Fi

Syncing

iPhone po sinkronizohet me iTunes.

ikona e statusit të aktivitetit të rrjetit

Veprimtaria e rrjetit

Tregon se ka aktivitet rrjeti. Edhe disa aplikacione të palëve të treta mund ta përdorin për të treguar procese aktive.

ikona e statusit të përcjelljes së telefonatave

Call Forwarding

Call Forwarding është i konfiguruar. Shikoni Përcjellja e telefonatave, pritja e telefonatave dhe ID e telefonuesit.

ikona e statusit të VPN

VPN

Jeni lidhur me një rrjet përmes VPN. Shikoni Aksesi në rrjet.

ikona e statusit të TTY

TTY

iPhone është konfiguruar që të funksionojë me një aparat TTY. Shikoni Mbështetja për TTY.

ikona e statusit të bllokimit të orientimit portret

Bllokim në orientim portreti

Ekrani i iPhone është bllokuar në orientimin e portretit. Shikoni Ndryshimi i orientimit të ekranit.

ikona e statusit të alarmit

Alarmi

Është vendosur një alarm. Shikoni Alarmet dhe kohëmatësit.

ikona e statusit të Location Services

Location Services

Një artikull po përdor Location Services. Shikoni Privacy.

ikona e statusit të Bluetooth

Bluetooth®

Ikonë blu ose e bardhë:  Bluetooth është aktivizuar dhe i çiftuar me një pajisje.

Ikonë gri:  Bluetooth është ndezur. Nëse iPhone është çiftuar me një pajisje, ajo mund të jetë jashtë rrezes ose të jetë e fikur.

Pa ikonë:  Bluetooth nuk është aktiv.

Shikoni Pajisjet Bluetooth.

ikona e statusit të baterisë së Bluetooth

Bateria e Bluetooth

Tregon nivelin e baterisë së një pajisjeje Bluetooth të çiftuar.

ikona e statusit të baterisë

Bateria

Tregon nivelin e baterisë së iPhone ose gjendjen e ngarkimit. Shikoni Karikimi dhe monitorimi i baterisë.