Ky udhëzues përshkruan veçoritë e iOS 7.1 dhe të iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c dhe iPhone 5s.

iPhone 5s

Pjesa e sipërme, e përparme, e poshtme dhe e pasme e iPhone 5s. Shpjegimet tregojnë butonat fizikë dhe veçori të tjera, duke përfshirë butonin Gjumë/Zgjim në krye, çelësin Zile/Heshtje dhe butonat e volumit në njërën anë, mbajtësen e kartës SIM në anën e kundërt dhe folenë e kufjes, bashkuesin Lightning të mikrofonit dhe altoparlantin në pjesën e poshtme. Në pjesën e sipërme, në krye, ndodhet kamera FaceTime dhe marrësi/mikrofoni i përparmë. Butoni Home ndodhet poshtë në qendër të pjesës së përparme të iPhone. Në pjesën e pasme ndodhen kamera iSight, mikrofoni i pasmë dhe blici LED. Ekrani Multi-Touch zë pjesën më të madhe të parme të iPhone-it, që këtu tregon ekranin kryesor me aplikacionet e saj dhe shiritin e gjendjes përgjatë pjesës së sipërme.

iPhone 5c

Pjesa e sipërme, e përparme, e poshtme dhe e pasme e iPhone 5c. Shpjegimet tregojnë butonat fizikë dhe veçori të tjera, duke përfshirë butonin Gjumë/Zgjim në krye, çelësin Zile/Heshtje dhe butonat e volumit në njërën anë, mbajtësen e kartës SIM në anën e kundërt dhe folenë e kufjes, bashkuesin Lightning të mikrofonit dhe altoparlantin në pjesën e poshtme. Në pjesën e sipërme, në krye, ndodhet kamera FaceTime dhe marrësi/mikrofoni i përparmë. Butoni Home ndodhet poshtë në qendër të pjesës së përparme të iPhone. Në pjesën e pasme ndodhen kamera iSight, mikrofoni i pasmë dhe blici LED. Ekrani Multi-Touch zë pjesën më të madhe të parme të iPhone-it, që këtu tregon ekranin kryesor me aplikacionet e saj dhe shiritin e gjendjes përgjatë pjesës së sipërme.

Veçoritë dhe aplikacionet e iPhone tuaj mund të ndryshojnë në varësi të modelit të iPhone që keni, si dhe vendndodhjes, gjuhës dhe operatorit. Për të gjetur se cilat veçori mbështeten në zonën tuaj, vizitoni www.apple.com/ios/feature-availability.

Shënim: Aplikacionet që dërgojnë ose marrin të dhëna përmes një lidhjeje celulare mund të përmbajnë tarifa shtesë. Kontaktoni me operatorin tuaj celular për informacion mbi planin e shërbimit të iPhone dhe tarifat.