Pamje e shpejtë e Passbook
Përdorni Passbook për të ruajtur lejekalimet e avionëve, biletat e kinemasë, kuponët, kartat e besnikërisë,…

Passbook në çdo vend
Gjetja e aplikacioneve që mbështesin Passbook:  Prekni “Apps for Passbook” në lejekalimin Welcome. Shtoni një…

Cilësimet e Passbook
Moslejimi i lejekalimeve që të shfaqen në ekranin Lock:  Shkoni te Settings > Touch ID…