Përdorni Passbook për të ruajtur lejekalimet e avionëve, biletat e kinemasë, kuponët, kartat e besnikërisë, dhe më shumë, të gjitha në një vend. Skanoni një lejekalim në iPhone për t'u regjistruar për një fluturim, për të hyrë në një kinema, ose për të paguar me një kupon. Lejekalimet mund të përfshijnë informacion të dobishëm, si p.sh. balancën në kartën tuaj të kafes, datën e skadimit të një kuponi ose numrin e vendit në një koncert.

Libri i lejekalimeve që shfaq pjesën e sipërme të disa lejekalimeve në një listë në ekran.