Telefonatat


Pamja e postës zanore
ju lejon që të shihni një listë të mesazheve tuaja dhe të zgjidhni atë që…

Contacts
Kur shikoni kartën e një kontakti, një prekje e shpejtë ju lejon që të kryeni…

Përcjellja e telefonatave, pritja e telefonatave dhe ID e telefonuesit
Vendosja e transferimit të telefonatave, pritjes së telefonatave dhe ID-së së telefonuesit: (GSM) Shkoni te…

Meloditë dhe dridhjet
iPhone vjen me melodi zileje që tingëllojnë për thirrjet hyrëse, alarmet e orës dhe kohëmatësin.…

Thirrjet ndërkombëtare
Për informacion rreth kryerjes së thirrjeve ndërkombëtare nga zona ku ndodheni, (përfshirë tarifat dhe pagesat…

Cilësimet e Phone
Shkoni te Settings > Phone për: Shikimi i numrit të telefonit për iPhone tuaj Ndryshimi…