iPhone vjen me melodi zileje që tingëllojnë për thirrjet hyrëse, alarmet e orës dhe kohëmatësin. Ju mund të blini gjithashtu melodi zileje nga këngët në iTunes Store. Shikoni Pamje e shpejtë e iTunes Store.

  • Caktimi i melodisë së parazgjedhur të ziles: Shkoni te Settings > Sound > Ringtone.

  • Caktimi i melodive të ndryshme për personat e veçantë në jetën tuaj: Shkoni te Contacts, zgjidhni një kontakt, prekni Edit, më pas prekni Ringtone.

  • Aktivizimi ose çaktivizimi i ziles: Ktheni çelësin në pjesën anësore të iPhone.

E rëndësishme: Alarmet e orës vazhdojnë të bien edhe kur çelësi Zile/Heshtje vendoset në heshtje.