• Vendosja e transferimit të telefonatave, pritjes së telefonatave dhe ID-së së telefonuesit: (GSM) Shkoni te Settings > Phone.

  • Call Forwarding:  Ikona Call Forwarding () shfaqet në shiritin e statusit kur aktivizohet përcjellja e telefonatave. Duhet të jeni në rrezen e një rrjeti celular kur vendosni iPhone të përcjellë telefonatat, ndryshe telefonatat nuk do të përcillen.

  • Call Waiting:  Nëse jeni duke folur dhe pritja e telefonatave është e çaktivizuar, thirrjet hyrëse shkojnë direkt te posta zanore.

  • Caller ID:  Për thirrjet FaceTime, numri juaj telefonik shfaqet edhe nëse identiteti i telefonuesit është i çaktivizuar.

Për llogaritë CDMA, kontaktoni me operatorin tuaj për informacion mbi aktivizimin dhe përdorimin e këtyre veçorive. Shikoni support.apple.com/kb/HT4515.