Kryerja e një thirrjeje
në iPhone është po aq e thjeshtë sa zgjedhja e një numri te kontaktet tuaja,…

Kur thërret dikush
Prekni Accept për t'iu përgjigjur një thirrjeje hyrëse. Ose nëse iPhone është i kyçur, zvarritni…

Pak qetësi
Dëshironi të dilni nga linja për pak kohë? Rrëshqisni nga fundi i ekranit për të…

Kur jeni në një thirrje
, pamja ju tregon disa opsione thirrjeje. Përfundimi i një thirrjeje: Prekni ose shtypni butonin…

Thirrjet konferencë
Me GSM mund të konfiguroni një thirrje konference deri në pesë persona (në varësi të…

Thirrjet e urgjencës
Kryerja e një thirrje emergjence kur iPhone është i bllokuar: Në ekranin Enter Passcode, prekni…