Kur jeni në një thirrje, pamja ju tregon disa opsione thirrjeje.

Pjesa e ekranit të iPhone që tregon butonat për opsionet ndërkohë që jeni në një thirrje. Butonat janë të sistemuar në dy rreshta nga tre dhe vijnë nga lart majtas në poshtë djathtas: Mute, Keypad, Speaker, Add Call, FaceTime dhe Contacts. Ju gjithashtu mund të prekni dhe të mbani shtypur butonin Mute për të vendosur një thirrje në pritje. Prekni butonin Speaker për të përdorur altoparlantin ose një pajisje Bluetooth.
  • Përfundimi i një thirrjeje: Prekni butoni i përfundimit të thirrjes ose shtypni butonin Gjumë/Zgjim.

  • Përdorimi i një aplikacioni tjetër gjatë një thirrjeje: Shtypni butonin Home dhe më pas hapni aplikacionin. Për t'u kthyer te thirrja, prekni shiritin e gjelbër në pjesën e sipërme të pamjes.

  • Përgjigjja e një thirrjeje të dytë: Ju mund të:

  • Shpërfillja e thirrjes dhe dërgimi i saj në postën zanore:  Prekni Ignore.

  • Vendosja e thirrjes së parë në pritje dhe përgjigjja e thirrjes së re:  Prekni Hold + Accept.

  • Përfundimi i thirrjes së parë dhe përgjigja e thirrjes së re:  Kur përdorni një rrjet GSM, prekni End + Accept. Me një rrjet CDMA, prekni End dhe kur bie zilja e dytë, prekni Accept, ose zvarritni rrëshqitësin nëse telefoni është i kyçur.

Me një thirrje në pritje, prekni Swap për të kaluar nga njëra thirrje në tjetrën ose prekni Merge Calls për të biseduar me të dyja palët njëkohësisht. Shikoni Thirrjet konferencë.

Shënim: Me CDMA nuk mund të kaloni ndërmjet telefonatave nëse thirrja e dytë është në dalje, por mund të bashkoni telefonatat. Ju nuk mund të bashkoni telefonatat nëse telefonata e dytë është hyrëse. Nëse përfundoni telefonatën e dytë ose të bashkuar të dyja telefonatat përfundohen.