Prekni Accept për t'iu përgjigjur një thirrjeje hyrëse. Ose nëse iPhone është i kyçur, zvarritni rrëshqitësin. Gjithashtu mund të shtypni butonin qendror në kufjet tuaja.

Pjesa e poshtme e ekranit Lock kur vjen një thirrje, me butonat Remind Me, Message, Decline, dhe Accept.
  • Vendosni në heshtje një thirrje: Shtypni butonin Gjumë/Zgjim ose cilindo buton të volumit. Ju ende mund t'i përgjigjeni thirrjes pasi ta keni heshtur atë, derisa ajo të kalojë në postën zanore.

  • Refuzimi i një thirrjeje dhe dërgimi i saj direkt në postën zanore: Kryeni një nga më poshtë:

  • Shtypni butonin Gjumë/Zgjim dy herë shpejt.

  • Shtypni dhe mbani shtypur butonin qendror në kufjet tuaja për rreth dy sekonda. Dy tinguj të dobët konfirmojnë që thirrja u refuzua.

  • Prekni Decline (nëse iPhone është i hapur kur vjen thirrja).

Shënim: Në disa zona, thirrjet e refuzuara shkëputen pa u dërguar te posta zanore.

  • Përgjigjja me një mesazh në vend që t'i përgjigjeni telefonatës: Prekni Message, më pas zgjidhni një përgjigje ose prekni Custom. Për të krijuar përgjigjet tuaja personale të parazgjedhura, shkoni te Settings > Phone > Respond with Text, më pas prekni një prej mesazheve të parazgjedhura dhe zëvendësojeni me tekstin tuaj.

  • Kujtojini vetes që të ktheni një thirrje: Prekni Remind Me dhe tregoni se kur doni të kujtoheni.