• Dëshironi të dilni nga linja për pak kohë? Rrëshqisni nga fundi i ekranit për të hapur Control Center, më pas aktivizoni Do Not Disturb ose Airplane Mode. Shikoni Do Not Disturb dhe Udhëtimi me iPhone.

  • Bllokimi i telefonuesve të padëshiruar: Në një kartë kontakti, prekni Block this Caller (ju mund të shikoni kartën e kontaktit të një telefonuesi nga Favorites ose Recents duke prekur butoni More Info). Ju mund të bllokoni gjithashtu telefonuesit te Settings > Phone > Blocked. Ju nuk do të merrni thirrje zanore, thirrje FaceTime apo mesazhe me tekst nga thirrësit e bllokuar. Për më shumë informacion mbi bllokimin e thirrjeve, vizitoni support.apple.com/kb/HT5845.