Me GSM mund të konfiguroni një thirrje konference deri në pesë persona (në varësi të operatorit tuaj).

  • Krijimi i një thirrjeje konference: Kur jeni gjatë një thirrjeje, prekni Add Call, kryeni një thirrje tjetër dhe më pas prekni Merge Calls. Përsëriteni për të shtuar më shumë njerëz në konferencë.

  • Heqja e një personi: Prekni butoni i thirrjes pranë një personi dhe më pas prekni End.

  • Biseda private me një person: Prekni butoni i thirrjes, pastaj prekni Private ngjitur me personin. Prekni Merge Calls për t'u rikthyer në konferencë.

  • Shtimi i një telefonuesi hyrës: Prekni Hold Call + Answer, pastaj prekni Merge Calls.