Cilësimet për Photos ndodhen te Settings > Photos & Camera. Këto përfshijnë:

  • My Photo Stream dhe Photo Sharing

  • Slideshow