Ndani transmetime fotosh dhe videosh me personat që zgjidhni. Miqtë që keni zgjedhur që kanë një llogari iCloud dhe iOS 6 ose version më të ri ose OS X Mountain Lion ose version më të ri, mund të bashkohen me transmetimet tuaja, mund të shohin fotot që keni shtuar, dhe mund të lënë komente. Nëse kanë iOS 7 ose OS X Mavericks, ata mund të shtojnë fotot dhe videot e tyre në transmetim. Ju mund të publikoni gjithashtu transmetimin tuaj në një uebsajt publik që kushdo ta shohë.

Shënim: iCloud Photo Sharing funksionon si me Wi-Fi ashtu edhe me rrjetet celulare. Mund të zbatohen tarifa roaming për të dhënat celulare. Shikoni Informacioni i përdorimit.

  • Aktivizimi i iCloud Photo Sharing: Shkoni te Settings > iCloud > Photos.

  • Krijimi i një transmetimi të ndarë: Kur shikoni një foto ose video, ose kur keni zgjedhur shumë foto ose video, prekni butoni i ndarjes, prekni iCloud, prekni Stream, më pas prekni New Shared Stream. Mund të ftoni persona që të shohin transmetimin tuaj duke përdorur adresën e tyre të emailit ose numrin e telefonit celular që përdorin për iMessage.

  • Mundësimi i një uebsajti publik: Zgjidhni transmetimin e ndarë, prekni People, më pas aktivizoni Public Website. Prekni Share Link nëse doni të njoftoni për faqen.

  • Shtimi i artikujve në një transmetim të ndarë: Shikoni një transmetim të ndarë, prekni butoni i shtimit, zgjidhni artikujt, më pas prekni Done. Ju mund të shtoni një koment, më pas prekni Post. Ju mund të shtoni gjithashtu artikuj në një transmetim të ndarë kur shikoni fotot ose albumet. Prekni butoni i ndarjes, prekni iCloud, prekni Stream, më pas zgjidhni transmetimin e ndarë ose krijoni një të ri.

  • Fshirja e fotove nga një transmetim i ndarë: Zgjidhni transmetimin e fotove, prekni Select, zgjidhni fotot ose videot që dëshironi të fshini, më pas prekni butoni i fshirjes. Ju duhet të jeni zotëruesi i transmetimit ose zotëruesi i fotos.

  • Fshirja e komenteve nga një transmetim i ndarë: Zgjidhni foton ose videon që përmban komentin. Prekni dhe mbani prekur komentin, pastaj prekni Delete. Ju duhet të jeni zotëruesi i transmetimit ose zotëruesi i komentit.

  • Riemërtimi i transmetimit me foto: Kur shikoni Shared Streams, prekni Edit, më pas prekni emrin dhe vendosni një të ri.

  • Shtimi ose heqja e pajtimtarëve, ose aktivizimi, ose çaktivizimi i Notifications: Zgjidhni transmetimin me foto dhe më pas prekni People.

  • Abonimi në një transmetim të ndarë: Kur merrni një ftesë, prekni skedën Shared (butoni i shtimit), më pas prekni Accept. Mund të pranoni ftesë edhe në email.

  • Shtimi i artikujve në një transmetim të ndarë ku jeni abonuar: Shikoni transmetimin e ndarë, më pas prekni butoni i shtimit, zgjidhni artikujt, më pas prekni Done. Ju mund të shtoni një koment, më pas prekni Post.