• Shikimi automatik i fotove që bëni me iPhone në pajisjet tuaja të tjera: Aktivizoni My Photo Stream te Settings > Photos & Camera. Ju mund ta aktivizoni My Photo Stream gjithashtu te Settings > iCloud > Photos.

Fotot që keni bërë shtohen automatikisht në My Photo Stream kur dilni nga Camera dhe iPhone lidhet me internetin përmes Wi-Fi. Të gjitha fotot e shtuara në Camera Roll, duke përfshirë pamjet e ekranit dhe fotot e ruajtura nga emaili, për shembull, shfaqen në My Photo Stream.

Fotot e shtuara në My Photo Stream në pajisjet tuaja të tjera shfaqen gjithashtu edhe në My Photo Stream në iPhone. Pajisjet iOS mund të mbajnë deri në 1000 nga fotot tuaja më të fundit në My Photo Stream; kompjuterët mund të mbajnë të gjitha fotot e My Photo Stream në mënyrë të përhershme.

Shënim: Fotot e ngarkuara në My Photo Stream nuk llogariten në hapësirën tuaj në iCloud.

  • Menaxhimi i përmbajtjes së My Photo Stream: Në albumin e My Photo Stream, prekni Select.

  • Ruajtja e fotove më të mira në një album në iPhone:  Zgjidhni fotot dhe më pas prekni Add To.

  • Ndarja, printimi, kopjimi ose ruajtja e fotove në albumin Camera Roll:  Zgjidhni fotot dhe më pas prekni butoni i ndarjes.

  • Fshirja e fotove:  Zgjidhni fotot dhe më pas prekni butoni i fshirjes.

Shënim: Megjithëse fotot e fshira fshihen nga My Photo Stream me foto në pajisjet tuaja, origjinalet mbeten në albumin Camera Roll në pajisjen ku janë bërë fillimisht. Edhe fotot që ruani në një album tjetër në një pajisje ose kompjuter fshihen gjithashtu. Për të fshirë foto nga My Photo Stream, ju nevojitet iOS 5.1 ose version më i ri në iPhone dhe në pajisjet e tjera iOS. Shihni support.apple.com/kb/HT4486.