Ju mund të ndani foto dhe video me email, mesazhe me tekst (MMS ose iMessage), postime në Twitter, Facebook dhe Flickr. Videot mund të ndahen me email ose mesazhe me tekst (MMS ose iMessage) dhe në YouTube, Facebook dhe Vimeo. Ju mund të ndani gjithashtu foto dhe video duke përdorur Photo Sharing. Shikoni iCloud Photo Sharing.

Ekrani Share me fotot lart, miqtë pranë që përdorin AirDrop dhe opsionet për ndarjen. Veprimet e tjera shfaqen poshtë.
  • Ndarja ose kopjimi i një fotoje ose videoje: Shikoni një foto ose video dhe më pas prekni butoni i ndarjes. Nëse nuk e shihni butoni i ndarjes, prekni ekranin për të shfaqur kontrollet.

Kufiri për madhësinë e bashkëngjitjeve përcaktohet nga operatori juaj i shërbimit. Nëse është e nevojshme, iPhone mund të ngjeshë bashkëngjitje fotosh dhe videosh.

Ju mund të kopjoni gjithashtu foto ose video dhe më pas ta ngjisni në një email ose mesazh me tekst (MMS ose iMessage).

  • Ndarja ose kopjimi i disa fotove dhe videove: Gjatë kohës që shikoni sipas momentit, prekni Share.

  • Ruajtja ose ndarja e një fotoje apo videoje që merrni:

  • Emaili:  Prekeni për ta shkarkuar nëse është e nevojshme, më pas prekni dhe mbani prekur artikullin për të parë ndarjen dhe opsione të tjera.

  • Mesazhi i tekstit:  Prekni artikullin në bisedë, më pas prekni butoni i ndarjes.

Fotot dhe videot që merrni në mesazhe ose që ruani nga një faqe interneti, ruhen në albumin Camera Roll.