• Krijimi i një albumi të ri: Prekni Albums, prekni butoni i shtimit, vendosni një një emër, pastaj prekni Save. Zgjidhni fotot dhe videot që do t'i shtoni albumit të ri dhe më pas prekni Done.

Shënim: Albumet e krijuara në iPhone nuk sinkronizohen përsëri në kompjuterin tuaj.

  • Shtimi i artikujve te një album ekzistues: Ndërsa shikoni miniaturat, prekni Select, zgjidhni elementët, prekni Add To, më pas zgjidhni albumin.

  • Menaxhimi i albumeve: Gjatë shikimit të listës së albumeve, prekni Edit.

  • Riemërtimi i një albumi:  Zgjidhni albumin dhe më pas shkruani një emër të ri.

  • Risistemimi i albumeve:  Zvarrisni butoni i rirenditjes.

  • Fshirja e një albumi:  Prekni butoni i fshirjes.

Vetëm albumet e krijuara në iPhone mund të riemërtohen ose hiqen.