• Printimi në një printer të mundësuar për AirPrint:

  • Printimi i një fotoje të vetme:  Prekni butoni i ndarjes dhe më pas prekni Print.

  • Printimi i shumë fotove:  Kur shikoni një album me foto, prekni Select, zgjidhni fotot, prekni butoni i ndarjes dhe më pas prekni Print.

Shikoni AirPrint.