Pamje e shpejtë e Podcasts


Marrja e podkasteve
Shfletimi për podkaste: Prekni Featured ose Top Charts në pjesën e poshtme të ekranit. Shikimi…

Kontrollimi i luajtjes
Shikimi i informacionit të podkastit ndërkohë që dëgjoni: Prekni imazhin e podkastit në ekranin Now…

Organizimi i podkasteve
Bashkimi i episodeve nga podkaste të ndryshme: Për të shtuar episode në stacionin On-The-Go, prekni…

Cilësimet e podkasteve
Shkoni te Settings > Podcasts, ku mund të: Zgjidhni të mbani pajtimet e podkastit të…